Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 05/12, UBND tỉnh ban hành quyết định số 31/2023/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh và chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 

Phóng viên, nhà báo tác nghiệp sản xuất sản phẩm truyền hình tại Nam Trà My

 

Theo đó, định mức kinh tế - kỹ thuật này quy định các mức hao phí tối đa trực tiếp trong sản xuất chương trình phát thanh và chương trình truyền hình, bao gồm hao phí về nhân công (chưa bao gồm hao phí về di chuyển ngoài phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà cơ quan sản xuất chương trình phát thanh và chương trình truyền hình đóng trụ sở); hao phí về máy móc thiết bị (bao gồm máy móc, thiết bị dùng chung); hao phí về vật liệu sử dụng trong sản xuất chương trình phát thanh và chương trình truyền hình, đảm bảo chương trình đủ điều kiện phát sóng hoặc đăng tải lên mạng Internet theo quy định của pháp luật về báo chí.

Cụ thể, định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam áp dụng bằng 80% định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam áp dụng bằng 80% định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Đối với các nội dung không được quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018 và Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24/4/2020 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức sản xuất chương trình phát thanh và chương trình truyền hình; các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất chương trình phát thanh và chương trình truyền hình; các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sản xuất chương trình phát thanh và chương trình truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước; các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã có hoạt động sản xuất chương trình phát thanh và chương trình truyền hình (theo quy định pháp luật) sử dụng ngân sách nhà nước. 

UBND tỉnh cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất các chương trình phát thanh và chương trình truyền hình áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành lần này.

Việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh và chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

File đính kèm: Quyết định

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...