Lịch tiếp công dân của các sở, ngành năm 2024

Thông báo lịch tiếp công dân của các sở, ngành tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Lịch tiếp công dân Sở Y tế. 

Lịch tiếp công dân Sở Tư pháp.

Lịch tiếp công dân Sở Tài Nguyên và Môi trường.

Lịch tiếp công dân Sở Tài Chính. 

Lịch tiếp công dân Sở GD&ĐT

Lịch tiếp công dân Cục Quản lý thị trường. 

Lịch tiếp công dân Sở Ngoại vụ

Lịch tiếp công dân Sở Khoa học- Công nghệ. 

Lịch tiếp công dân Ban Dân tộc. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...