Thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai

Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai, thuộc Khu bến cảng Tam Hiệp.

 

Dự án mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai , thuộc Khu bến cảng Tam Hiệp cho tàu 50.000DWT, có mục tiêu hoạt động: Bốc xếp hàng hóa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Tổng vốn đầu tư khoảng 1,589 nghìn tỷ đồng. Tiến độ thực hiện Dự án: 2024 - 2025. Thời hạn hoạt động của Dự án: 70 năm.

Hiện nay, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty TNHH Cảng biển quốc tế Chu Lai đề xuất thực hiện dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai, thuộc khu bến cảng Tam Hiệp.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành và đăng tải Thông báo này, mời các nhà đầu tư khác quan tâm đến dự án đầu tư nói trên nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021. 

Địa điểm nộp hồ sơ: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; số điện thoại: 02353.812.842. 

Thành phần và số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ, thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư năm 2020.

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam chỉ nhận hồ sơ của nhà đầu tư trong khoảng thời hạn, tại địa điểm quy định nêu trên và không chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ mà nhà đầu tư gửi muộn hoặc không đúng địa điểm. Trong thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh, bổ sung, rút hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đã nộp.

File đính kèm: Thông báo.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...