Tết nhân ái tại Bình Quế

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã Bình Quế (huyện Thăng Bình) vừa tổ chức chương trình “Tết nhân ái” cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.