Toàn tỉnh có hơn 400 địa chỉ cộng đồng hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Sáng nay, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp.

Trong năm 2023, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, các ngành và địa phương tích cực tham mưu triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đạt nhiều hiệu quả. 

Theo kết quả thu thập thông tin thị trường năm 2023, tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh là gần 929 nghìn người, trong đó lao động nữ hơn 451 nghìn người, chiếm tỷ lệ hơn 48%. Lao động nữ làm công ăn lương gần 186 nghìn người, chiếm tỷ lệ hơn 41%. Tỷ trọng nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm là hơn 35%. Trong năm 2023, số lượng nữ làm chủ sở hữu doanh nghiệp là 701/2.177 người, tỷ lệ hơn 32%.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, tỷ số giới tính khi sinh ở mức 107, 2 trẻ trai/100 trẻ gái. Tỷ số tử vong mẹ năm 2023 là 5,6/100.000 trẻ đẻ sống.

Trong năm 2023, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đưa nội dung giới và bình đẳng giới theo hướng tích hợp vào các chương trình giáo dục trong nhà trường theo đúng quy định; thường xuyên rà soát, loại bỏ nội dung, hình ảnh thể hiện định kiến giới trong tài liệu giảng dạy. Tỷ lệ trẻ em nữ là người DTTS đúng 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 2024-2025 ước đạt 98%; tỷ lệ trẻ em nữ là người DTTS từ 15-18 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục THCS vào năm 2025 ước đạt 94%. Năm 2022-2023, số HSSV nữ được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp là 8.128 người, chiếm tỷ lệ hơn 28%. Tính đến nay, tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ đạt khoảng 45,7%; tỷ lệ nữ tiến sĩ và tương đương đạt tỷ lệ 27%.

Hàng năm, các cấp, ngành, địa phương chủ động phối hợp, phát hiện, nắm tình hình, kịp thời lên tiếng bảo vệ đối với các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị xâm hại. Tiếp tục duy trì hoạt động trên 400 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Trong đó, 100% số nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng; 70% các cơ sở Trợ giúp xã hội công lập đã triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Công tác tuyên truyền, tập huấn vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới chủ yếu tập trung tổ chức tại các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng các hình thức nhằm nâng cao nhận thức, hướng đến thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, y tế, giáo dục, đào tạo, thông tin truyền thông…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn kiêm Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Trong năm 2024, ông Trần Anh Tuấn đề nghị Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp tiếp tục rà soát, khắc phục những hạn chế, tồn tại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, hướng đến xóa bỏ hoàn toàn bạo lực giới, tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”; đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, công tác cán bộ nữ; nâng cao vai trò tham mưu của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp; tăng cường công tác kiểm tra của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, ngành; nâng cao năng lực công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, phòng ngừa xâm hại phụ nữ và các vấn đề liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết đối với các địa phương có đông đồng bào DTTS…

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...