Quảng Nam tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng

Sáng nay 27/2, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025; 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và tổng kết Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết đây là 3 nội dung quan trọng cần tổng kết để báo cáo với Trung ương. Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và thực hiện Chỉ thị 35; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai thực hiện 3 nội dung trên; đồng thời có những đề xuất, kiến nghị xác thực, phù hợp với thực tế của địa phương.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc hội nghị

Theo chương trình hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã trình bày các báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) do đồng chí Lê Văn Dũng trình bày nêu rõ: Kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tạo ra động lực mới, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Về tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương..., Đảng bộ tỉnh đã nêu cao quyết tâm chính trị, tinh thần đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt được những kết quả nhất định.