Tổ chức Hội thao Quốc phòng toàn dân bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, quy mô

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND yêu cầu các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Hội thao Quốc phòng toàn dân năm 2024 đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, quy mô, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

 

Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức Hội thao Quốc phòng toàn dân cấp huyện, cấp tỉnh năm 2024 bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, quy mô và nội dung phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Tiếp tục phát động phong trào rèn luyện thể dục, thể thao của toàn dân và lực lượng vũ trang, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong các lực lượng vũ trang nhân dân; đồng thời biểu dương lực lượng, sức mạnh quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên toàn xã hội tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo. 

Giao Ban Tổ chức Hội thao Quốc phòng toàn dân của tỉnh thành lập các cơ quan giúp việc để chỉ đạo và tổ chức thành công Hội thao Quốc phòng toàn dân năm 2024 ở các cấp. Mời các đơn vị Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu đứng chân trên địa bàn tỉnh tham gia diễu binh trong Lễ khai mạc Hội thao cấp tỉnh. 

Thành phần tham gia Hội thao Quốc phòng toàn dân, gồm: Lực lượng vũ trang tỉnh (Lực lượng Bộ đội thường trực, Công an, Biên phòng, Dân quân, Tự vệ) và Thanh niên tại các địa phương. 

Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thể dục, thể thao và mục đích, ý nghĩa của Hội thao quốc phòng toàn dân lần này, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội; đồng thời thông qua Hội thao ở cơ sở, có kế hoạch tổ chức luyện tập cho vận động viên tham gia Hội thao cấp tỉnh đạt chất lượng tốt. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Hội thao Quốc phòng toàn dân năm 2024. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội thao Quốc phòng toàn dân năm 2024 và chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Lễ khai mạc và thi đấu các nội dung Hội thao ở cấp tỉnh. Theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp kết quả tổ chức Hội thao các cấp báo cáo UBND tỉnh. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang bị dụng cụ chuyên môn để tổ chức Hội thao tại địa phương, tuyển chọn thành lập Đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại Hội thao cấp tỉnh…

Thời gian tổ chức Hội thao: Cấp huyện xong trước ngày 30/4/2024, cấp tỉnh xong trước ngày 20/5/2024. Việc tổ chức Hội thao Quốc phòng toàn dân từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh phải đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, trở thành phong trào rộng khắp và tuyển chọn vận động viên tham gia hội thao cấp Quân khu đạt thứ hạng.

File đính kèm: Chỉ thị.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...