Bí thư Tỉnh uỷ Lương Nguyễn Minh Triết làm việc với Sở Y tế Quảng Nam

Sáng nay 14/3, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Y tế để nắm tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

 

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hiện nay Đảng bộ Sở Y tế có 14 chi bộ trực thuộc với 332 đảng viên. Nhân lực toàn ngành hơn 8.900 người; trong đó hơn 1.600 bác sĩ, đạt 11,07 bác sĩ/vạn dân; 654 dược sĩ, đạt 4,36 dược sĩ/vạn dân; gần 2.000 điều dưỡng, đạt 13 điều dưỡng/vạn dân. Riêng đối với 06 huyện vùng núi có 229 bác sĩ, đạt 8,27 bác sĩ/vạn dân.

Hằng năm, căn cứ nghị quyết, chương trình công tác của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan, chương trình công tác toàn khoá của Đảng uỷ và căn cứ tình hình thực tế, Đảng uỷ Sở Y tế xây dựng chương trình công tác bám sát nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thiết thực được triển khai có hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Triển khai thực hiện theo Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành phân loại tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2023-2025; Sở Y tế có 09/32 đơn vị tự chủ tài chính nhóm 2 (tự đảm bảo chi thường xuyên); 21/32 đơn vị tự chủ tài chính nhóm 3 (tự đảm bảo một phần chi thường xuyên); 02/32 đơn vị tự chủ tài chính nhóm 4 (ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên).

Trong thời gian qua, ngành Y tế toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, theo dõi giám sát chặt chẽ từng ổ dịch và có các biện pháp tích cực xử lý triệt để ổ dịch. Trong năm không để dịch bệnh nào bùng phát; kiểm soát tốt về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

Công tác khám, chữa bệnh hệ thống y tế công lập được tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hoạt động hiệu quả, đảm bảo được tính kết nối giữa các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, giữa các tuyến; hầu hết cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến cơ bản đáp ứng theo diễn biến mô hình bệnh tật tại địa phương và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. 

Hiện nay, 100% các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh triển khai cập nhật tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân cho người dân trên hệ thống Hồ sơ sức khoẻ điện tử là 91,97%. Tổng số tài khoản đăng ký App HSSK đạt 27,52%. Sở Y tế đang tiến hành triển khai đồng bộ dữ liệu từ kho HSSK của Bộ Y tế; thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thông tin sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Tại buổi làm việc, Sở Y tế kiến nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm tháo gỡ các vướng mắc đang gặp phải về biên chế, thu hút bác sỹ làm việc tại các huyện miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, các đơn vị đặc thù; mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất; đồng thời đề nghị UBND tỉnh cho phép Sở rà soát phân loại tự chủ tài chính nhóm II đối với các trung tâm y tế đa chức năng để có cơ sở trình xem xét phê duyệt điều chỉnh phân loại tự chủ tài chính của các đơn vị này.