Cõng điện lên non

Đó là chủ đề chương trình vừa được Huyện đoàn Thăng Bình phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Phan Đức tổ chức tại huyện Nam Trà My.

 

Vượt suối  “Cõng điện lên non”.

Theo đó, gần 40 đoàn viên thanh niên huyện Thăng Bình và CLB thiện nguyện Phan Đức đã băng rừng, lội suối đến Nóc Ông Yên (xã Trà Dơn) để lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại điểm trường Nóc Ông Yên và tại nhà của 30 hộ dân Ca Dong trên địa bàn.