Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động mua bán vàng bạc, đá quý

Ngày 1/4, UBND tỉnh có Công văn 2212/UBND-KTTH về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động mua bán vàng bạc, đá quý.

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, UBND tỉnh đền nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đối với hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Định kỳ hàng quý, chủ động cung cấp thông tin cho ngành thuế các trường hợp vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng theo quy định Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ (kể các doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh, sản xuất vàng, bạc); đồng thời chia sẻ thông tin báo cáo về tình hình mua bán hoạt động sản xuất vàng trang sức, vàng miếng của các doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 24/2012/NĐCP ngày 03/4/2012 của Chính phủ trước ngày 25 tháng đầu quý sau.

Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin, sao kê tài khoản của các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý khi có yêu cầu của Cơ quan Thuế. 

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật quy định có liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý; tuyên truyền đến người dân về quyền lợi của việc yêu cầu lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện theo quy định. 

Công an tỉnh Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phát hiện, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý theo đúng thẩm quyền, đúng quy định. 

Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, kinh doanh trái phép; kiểm tra việc niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về giá mua, giá bán vàng và phối hợp với các cơ quan thuế địa phương kiểm tra việc sử dụng hóa đơn, chứng từ… 

Cục Hải Quan tỉnh có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc khai báo hải quan về số lượng vàng của các doanh nghiệp khi xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu. Trao đổi, chia sẻ thông tin với Cục Thuế tỉnh về tình hình xuất, nhập khẩu vàng của các doanh nghiệp, tổ chức. 

Cục Thuế tỉnh tuyên truyền và hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý chấp hành đúng các quy định của pháp luật về thuế và các quy định khác có liên quan như: chế độ kế toán, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Rà soát, thống kê tất cả các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh quản lý, thực hiện phân tích rủi ro theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, kết hợp với kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động thực tế của các doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn sai sót; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ theo quy định.

Chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ khai thuế nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, chứng từ đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý theo quy định của pháp luật về thuế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo quy định. Trường hợp phát hiện các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý có vi phạm pháp luật về thuế và có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ sang Cơ quan Công an để tiến hành điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan thường xuyên trao đổi thông tin, kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình mua bán vàng bạc, đá quý và tham gia các Đoàn công tác kiểm tra liên ngành khi có yêu cầu. Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý theo đúng thẩm quyền, đúng quy định. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh, Cơ quan Thuế tại địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản của pháp luật đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...