Tiếp tục đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

 

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam, tính đến 31/12/2023, tỷ lệ người hưởng hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt còn thấp, cụ thể: khoảng 56% đối với người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, 85% đối với người nhận chế độ BHXH một lần và 88% đối với người nhận trợ cấp thất nghiệp (TCTN).

Thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; để đạt được mục tiêu năm 2024 tối thiểu có 59% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, 90% số người nhận các chế độ BHXH một lần và 92% số người nhận TCTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao tại Quyết định số 305/QĐ-BHXH ngày 19/3/2024; UBND tỉnh yêu cầu: 

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3902/UBND-KTTH ngày 29/6/2021 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. 

Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh: Xây dựng kế hoạch thực hiện và các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan thông tấn, báo chí, Bưu điện tỉnh, các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp với điều kiện và nhu cầu thiết thực của người hưởng, các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi của ngân hàng (nếu có)…; đặc biệt, tuyên tuyền về tính ưu việt của việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đảm bảo an toàn cho người  hưởng khi xảy ra các sự cố, thiên tai, dịch bệnh không thể trực tiếp nhận tiền mặt.

Giao chỉ tiêu cụ thể về số người nhận các chế độ BHXH, TCTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho các đơn vị trực thuộc, các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm hướng dẫn, yêu cầu người hưởng kê khai số tài khoản ngân hàng khi lập hồ sơ hưởng TCTN hoặc hướng dẫn mở tài khoản ATM (nếu chưa có tài khoản) để chi trả TCTN qua tài khoản thẻ ATM, khuyến khích tối đa (100%) người hưởng phát sinh mới nhận chế độ qua tài khoản thẻ ATM. 

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền
mặt. 

Bưu điện tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu và các chế độ BHXH đăng ký nhận tiền qua tài khoản thẻ ATM; đồng thời tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại tiếp cận, hướng dẫn triển khai mở thẻ ATM tại các điểm chi trả hàng tháng. Phối hợp cùng BHXH tỉnh Quảng Nam phấn đấu vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao hằng năm. 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp hợp lý mạng lưới ATM, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, TCTN qua tài khoản
cá nhân. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với ngân hàng thương mại, BHXH huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân (ATM) để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...