Tổ chức gian hàng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các chợ trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

Để tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân về chính sách BHXH, BHYT; BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức gian hàng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các chợ trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

Theo đó, các gian hàng sẽ được đặt tại các chợ Tam Kỳ, An Sơn, Hòa Hương, Thương mại trên địa bàn TP. Tam Kỳ. Mỗi chợ 01 buổi hoặc 01 ngày/tháng (Tùy theo tình hình họp chợ của mỗi nơi), bắt đầu từ tháng 04/2024 đến tháng 12/2024 vào các ngày cuối tuần.


Nhiệm vụ của các gian hàng sẽ tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho cá nhân, tuyên truyền nhóm; phát tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, giải đáp cho người dân về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, ứng dụng VssID cho người dân, người lao động buôn bán tại chợ. Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, có điều kiện nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT tổ chức các hội nghị truyền thông, hội nghị khách hàng để vận động tham gia.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...