Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 15/4, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương liên quan để nghe báo cáo kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì buổi làm việc.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn báo cáo tại cuộc họp

 

Thông tin cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho biết, tổng nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện 3 chương trình MTQG hơn 6.748,3 tỷ đồng, ngân sách trung ương hơn 4.820,1 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 1.925,9 tỷ đồng. Hiện đã phân bổ hơn 6.005 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới 2.058 tỷ, CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 1.965 tỷ, CTMTQG giảm nghèo bền vững là 1.981 tỷ đồng. Kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch trung hạn hơn 718 tỷ đồng sẽ phân bổ trong kế hoạch năm 2025. 

Tính đến ngày 31/1/2024, Quảng Nam đã giải ngân được 1.905,6 tỷ đồng trong tổng số 3.290,5 tỷ đồng kế hoạch vốn thực hiện 3 chương trình năm 2023, đạt tỷ lệ 58%. Trong đó, vốn đầu tư giải ngân 1.322,7 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 67%) và vốn sự nghiệp giải ngân 582,9 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 44%).

Trong năm 2024, tổng các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện 3 chương trình  (gồm kế hoạch năm 2022 và 2023 kéo dài) là 3.589,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 2.624,9 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 964,5 tỷ đồng. Đến ngày 10/4/2024, toàn tỉnh đã giải ngân được 161,7 tỷ đồng trong tổng số 3.589,4 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2024, đạt tỷ lệ 5%, gồm: vốn đầu tư giải ngân 148,3/1.967,6 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 8%); vốn sự nghiệp giải ngân 13,4/1.621,7 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 1%). ​