Bàn giải pháp nâng cao chất lượng danh hiệu về văn hóa

Chiều nay 22/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh Tọa đàm

Trong những năm qua, công tác vận động, đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa được các địa phương triển khai đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2023, toàn tỉnh có 384.446/419.963 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 91,6%, tăng 0,8% so với năm 2022; có 1.100/1.240 thôn- khối phố đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 88,7% tăng 2% so với năm 2022. 

Tại buổi Tọa đàm, phòng Văn hóa- Thông tin 18 huyện, thị xã, thành phố đã cùng tham luận các vấn đề về những kinh nghiệm trong xây dựng và nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa” thời gian qua; xây dựng “Thôn văn hóa” gắn với xây dựng tiêu chí văn hóa, hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới; xây dựng thiết chế văn hóa gắn với xây dựng “Thôn văn hóa” trên địa bàn huyện, những giải pháp trong thời gian đến; xây dựng và nâng cao chất lượng danh hiệu “Thôn văn hóa” trên địa bàn huyện, kinh nghiệm và giải pháp thời gian đến; những thuận lợi, khó khăn trong đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” trên địa bàn huyện, những giải pháp trong thời gian đến.