Tam Kỳ khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên đề "Đảng ta thật là vĩ đại"

Trung tâm Chính trị thành phố Tam Kỳ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng "Đảng ta thật là vĩ đại" khóa I năm 2024 cho đảng viên các tổ chức Cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy.

 

Quang cảnh buổi khai mạc

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong thời gian 4 ngày, từ ngày 08.5 đến 13.5.2024. Các học viên được truyền đạt 5 nội dung gồm: Đảng cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối cách mạng của Đảng soi sáng con đường cách cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ Quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Lịch sử cách mạng địa phương; Thông tin thời sự quốc tế, trong nước và thông tin kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục rộng rãi truyền thống lịch sử quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, giúp các học viên nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; củng cố niềm tin vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc.

Kết thúc khoá học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

 

Quang Khải 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...