Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Chiều ngày 9.5, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

 

Cuộc họp nhằm bàn giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Báo báo tại buổi làm việc cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 7.056,868 tỷ đồng (ngân sách trung ương 2.194,975 tỷ đồng; ngân sách địa phương 4.861,893 tỷ đồng). Trong đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đã phân bổ là 6.244,6 tỷ đồng (đạt 90,4%). Trong đó: ngân sách tỉnh 4.156,556 tỷ đồng (đạt 88,2%); ngân sách trung ương 2.088,044 tỷ đồng (đạt 95,1%).

Tính đến giữa tháng 4.2024, kế hoạch vốn đầu công năm 2024 (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân 891,447 tỷ đồng, đạt 12,6%. Một số địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp như: Hội An (2,7%), Duy Xuyên (4,2%), Nông Sơn (4,7%), Quế Sơn (6,2%)…

Tại buổi làm việc, các ngành, các địa phương đã báo cáo, phân tích các vấn đề ảnh hướng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Theo đó, nhiều dự án trong quá trình triển khai bị chậm tiến độ do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh dự án; vướng mắc trong công tác đấu thầu; một số dự án triển khai ở khu vực miền núi bị ảnh hưởng về thời tiết…Giá cả vật liệu vẫn còn nhiều biến động, đơn giá vật liệu công bố chưa sát với thị trường làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. 

Số lượng cán bộ thực hiện công tác thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế tại một số địa phương quá ít dẫn đến tình trạng hồ sơ tồn đọng kéo dài thời gian. Năng lực đơn vị tư vấn không đảm bảo; trình độ chuyên môn của một số chủ đầu tư còn hạn chế, thiếu kiểm tra giám sát chặt chẽ trong quá trình lập, nghiệm thu hồ sơ dự án.

Ngoài ra, đối với các dự án ODA còn do một số nguyên nhân đặc thù như thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án thời gian xin ý kiến không phản đối của nhà tài trợ thường khá dài, ảnh hưởng đến việc triển khai các bước tiếp theo của các dự án.