Cảnh báo dông tố, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi tỉnh

Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, định vị sét và sản phẩm ra đa thời tiết nhận thấy các địa phương trong tỉnh như: Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn và Nam Trà My mây đối lưu đang hình thành và phát triển.

Cảnh báo khả năng xuất hiện: Hiện tại đến 3 giờ tới, mây đối lưu có khả năng gây ra mưa rào và dông cho các địa phương nói trên, sau mở rộng ra các địa phương lân cận, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ: Cấp 1.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...