Triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em năm 2024

Ngày 10/5, UBND tỉnh có công văn gửi các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông; Báo Quảng Nam, Đài PT –TH Quảng Nam và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em năm 2024.

Chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em năm 2024 trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả

UBND tỉnh giao Sở Y tế căn cứ chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2340/BYT-BMTE ngày 07/5/2024 để xây dựng Kế hoạch tổ chức Chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ từ 06 tháng đến 59 tháng tuổi kết hợp tẩy giun cho trẻ từ 24 tháng đến 59 tháng tuổi phù hợp với tình hình, đảm bảo tất cả trẻ trong độ tuổi được bổ sung vitamin A và tẩy giun theo Kế hoạch. Việc tổ chức triển khai Chiến dịch phải đảm bảo đủ cơ số thuốc, an toàn, hợp vệ sinh và theo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm việc với các cơ sở y tế để thông tin cụ thể về thời gian tổ chức triển khai Chiến dịch tại từng Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nhằm giúp Nhân dân nắm rõ lịch trình, đưa trẻ đi bổ sung vitamin A và tẩy giun theo đúng Kế hoạch. Báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch về UBND tỉnh, Bộ Y tế theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử Quảng Nam phối hợp với Sở Y tế tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, thiếu vitamin A; lồng ghép hoạt động truyền thông phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng với các hoạt động truyền thông nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành Y tế tổ chức tuyên truyền, thực hiện Chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em năm 2024 trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...