Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Ngày 13/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ký công văn 3342/UBND-KTTH gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam; các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

 

UBND tỉnh yêu cầu triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp. 

Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác thăm Công ty TNHH Number One Chu Lai 

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô và Công văn số 421-CV/BCSĐ ngày 08/5/2024 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 1318-CV/VPTU ngày 07/5/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy; UBND tỉnh yêu cầu:

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam tăng cường vai trò quản lý nhà nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng, người dân, doanh nghiệp trong hoạt động ngân hàng, nhất là hoạt động tín dụng và các dịch vụ thanh toán. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp dưới các hình thức phù hợp, đặc biệt là các vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh; tập trung ngăn chặn nạn tín dụng đen...

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa quy trình đầu tư và thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để kịp thời có các giải pháp tháo gỡ.

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đẩy mạnh cho vay các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước một cách thuận lợi, nhanh chóng để phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống ở khu vực nông thôn, các vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng, nâng cao khả năng tiếp cận và vay vốn của doanh nghiệp, người dân đảm bảo đúng quy định.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...