Xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, ngoài khu vực nhà nước

Sáng ngày 15/5, Ban Chỉ đạo 80 tổ chức Hội thảo chuyên đề Thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín chủ trì hội thảo.

 

Toàn cảnh Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Dũng nhấn mạnh: “Phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xác lập nền tảng - hạt nhân chính trị ở cơ sở, từ đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp; đồng thời đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống. Song, nhiệm vụ này cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp và các doanh nghiệp cần “đả thông” tư tưởng, nhận thức và quyết liệt hành động”.

Xác định rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Đảng, đoàn thể và đảng viên trong các doanh nghiệp, khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, từ năm 1996 đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, cho thấy việc xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt, được Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

Đối với tỉnh Quảng Nam, để triển khai các chủ trương của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 01 Nghị quyết và 01 kết luận của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đến nay, các cấp ủy đảng tiếp tục kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện, triển khai vận động các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thanh niên.

Qua đó tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, đã có những giải pháp thiết thực để xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung. 

 

Đồng chí Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước nói riêng vẫn còn tồn tại một số hạn chế và gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nên chưa đạt được kết quả như mong muốn. Số lượng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chiếm một tỷ lệ khá khiêm tốn. 

Có thể nói, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn gặp không ít khó khăn, hạn chế. Một số doanh nghiệp có người lao động là đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng; một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể, còn có tâm lý lo ngại ràng buộc về mặt chính trị, tổ chức, do đó chưa tạo điều kiện cho việc thành lập tổ chức Đảng….; số lượng đảng viên mới hằng năm được kết nạp trong các doanh nghiệp vẫn ở mức rất thấp, chưa tương xứng với quy mô…

Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng phát triển, số lượng doanh nghiệp (DN) tăng cả về số lượng, chất lượng, thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Các thống kê cho thấy, hiện DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh chiếm khoảng 98% trong tổng số gần 9.000 DN đang hoạt động.

Vai trò của DN ngoài khu vực nhà nước ngày càng góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội tỉnh: giải quyết lượng lớn việc làm; đóng góp khoảng 70% GRDP của tỉnh… Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của các DN ngoài khu vực nhà nước đa dạng, từ thương mại, dịch vụ, đến các lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, kỹ thuật, nghiệp vụ cao như tài chính, ngân hàng, bất động sản, công nghiệp cơ khí, ô tô, công nghệ thông tin, du lịch sinh thái…

Trước sự lớn mạnh không ngừng của kinh tế tư nhân, công tác phát triển tổ chức đảng trong khu vực này rất cần thiết, đóng vai trò tích cực vào việc định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển bền vững.