Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh

Chiều ngày 15/5, Phó Chủ tịch UBND Trần Anh Tuấn chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

 

Phó Chủ tịch UBND Trần Anh Tuấn chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Theo báo cáo tại phiên họp, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện 02 Đề án với tổng số nhà tạm cần xây dựng, sửa chữa là 12.170 nhà; trong đó, có 7.658 nhà thuộc Đề án 1245 và 4.512 nhà thuộc Nghị quyết 13.

Đối với Đề án 1245, năm 2023 thực hiện xây dựng 1.348 nhà. Trong đó, xây mới 934 nhà, sửa chữa 414 nhà với tổng kinh phí hơn 52,4 tỷ đồng. Năm 2024, UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định phân bổ hơn 73,6 tỷ đồng để triển khai thực hiện Đề án. Hiện nay, các địa phương đang triển khai thực hiện theo nguồn kinh phí phân bổ năm 2024 đợt 1.

Đối với Nghị quyết 13, trong năm 2023, UBND tỉnh đã phân bổ 40 tỷ đồng, gồm 15,9 tỷ cấp bù 06 huyện nghèo và 24 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí nhà ở người có công, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và hộ nghèo, cận nghèo 12 huyện, trừ 06 huyện nghèo. Trong năm 2024, tỉnh đã phân bổ 30 tỷ đồng để các địa phương thực hiện hỗ trợ các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 13.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng đã vận động 3,78 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở đối với các đối tượng thuộc Nghị quyết 13.

Mặc dù công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết, Đề án về xóa nhà tạm, dột nát còn một số hạn chế như, số lượng thực hiện lớn, điều kiện nguồn lực ngân sách cũng như nguồn vận động xã hội có hạn, nhưng nhìn chung các địa phương đã triển khai đồng bộ, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, bình đẳng; công tác kiểm tra, đôn đốc, rà soát thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Hình thức hỗ trợ đa dạng, xây dựng nhà ở phù hợp với điều kiện địa phương.  

Sau khi nghe ý kiến của các địa phương, sở ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các địa phương cần xem nhiệm vụ đến hết năm 2025 không còn nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị lớn, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng xã hội, tổ chức, cá nhân. Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện khi nguồn vốn đã được phân bổ, tránh để rơi vào mùa mưa mới làm nhà sẽ rất khó khăn, ảnh hưởng tiến độ hoàn thành nhà ở, cố gắng để hộ nghèo, cận nghèo, hộ người có công, cố gắng có nhà ở an toàn trước mùa mưa bão. Trong quá trình triển khai phải đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công khai, dân chủ, đối tượng, đúng mục tiêu, hiệu quả, đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chí "3 cứng". 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...