Chữ ký số giúp công dân thực hiện TTHC nhanh gọn

Thời gian qua, các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tích cực ứng dụng chữ ký số chuyên dùng nhằm thực hiện cải cách hành chính, bảo đảm an toàn giao dịch, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức. Đặc biệt, đối với người dân, tỉnh cũng đã tích cực triển khai thực hiện cấp chữ ký số miễn phí cho công dân trên địa bàn để thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử được nhanh chóng, thuận lợi.