Quảng Nam đã cấp được 4.799 chứng thư số, chữ ký số cho tổ chức và cá nhân

Trong tháng 5/2024, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Quảng Nam đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Ảnh minh họa

Tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc kết nối với Kho dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng DVC Quốc gia, cho phép đồng bộ Kho dữ liệu cá nhân, tổ chức Cổng DVC tỉnh với Cổng DVC Quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu theo Công văn số 5632/VPCP-KSTT ngày 25/7/2023 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp tài khoản cho phép kết nối chính thức với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đã giúp cho việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng DVC, số hóa hồ sơ, khai thác, sử dụng thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư được nhanh chóng, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC nhanh gọn, hiệu quả, giảm chi phí, thời gian.

Việc rà soát, chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật dữ liệu các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau: đã hoàn thành việc rà soát, cập nhật chuẩn hoá để thực hiện kết nối với dữ liệu dân cư đối với dữ liệu đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp; đã làm sạch đạt 85%/tổng số trẻ em đã cập nhật trên phần mềm dữ liệu trẻ em. Có 18/18 địa phương đã chuyển đầy đủ dữ liệu người có công cho Công an các xã, phường, thị trấn để cập nhật vào dữ liệu dân cư. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp thu thập, cập nhật dữ liệu các Đoàn, Hội, dữ liệu các chuyên ngành trên địa bàn tỉnh phục vụ cho việc làm giàu hệ sinh thái dữ liệu dân cư. 

Việc số hóa dữ liệu từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo Quy trình số 1292/HTQTCT-QLHC ngày 20/12/2022 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an, kết quả tính đến ngày 14/5/2024 cụ thể như sau: Sổ đăng ký khai sinh 975.109/989.958 chiếm tỷ lệ 98,50%%; Sổ đăng ký khai tử 170.132/164.150 chiếm tỷ lệ 103,64%; Sổ đăng ký kết hôn 305,745/305.440 chiếm tỷ lệ 100,1%; Sổ đăng ký nuôi con nuôi 612/692, chiếm tỷ lệ 88,44%. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 04/04/2024 về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Sở Tư pháp đang thực hiện các bước tiếp theo theo quy định để tiến hành thực hiện công tác Số hóa Sổ hộ tịch. 

Công an tỉnh tiếp tục phối hợp Cục Thuế tỉnh chỉ đạo lực lượng cơ sở đã rà soát, cung cấp thông tin của dữ liệu mã số thuế cần phải rà soát để cập nhật đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Tính đến tháng 5/2024, 100% các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh triển khai khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip; kết quả rà soát tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh sử dụng đầu quét QR Code (đối với đơn vị tuyến tỉnh và bệnh viện tư nhân đã trang bị đầu đọc căn cước công dân phục vụ trong khám chữa bệnh) và nhập mã căn cước công dân (đơn vị Trung tâm y tế chưa được trang bị đầu đọc nên phải nhập mã căn cước công dân để phục cho công tác khám chữa bệnh) để tra cứu thẻ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ quét mã QR căn cước công dân thành công đạt 64,67% (458.446/708.928 lượt khám), còn lại quét mã bảo hiểm y tế do người dân đi khám chỉ đem theo thẻ bảo hiểm y tế. 

Tính đến thời điểm 20/5/2024 trên địa bàn toàn tỉnh triển khai rà soát, cập nhật tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân cho người dân trên hệ thống, hồ sơ sức khỏe điện tử 1.568.246/1.698.309 người đạt tỷ lệ 92,34%; chưa tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử 130.063 người, chiếm tỷ lệ 7,66% tổng dân số toàn tỉnh. 

Sở Y tế đang tiến hành triển khai đồng bộ dữ liệu từ kho sức khỏe điện tử của Bộ Y tế và thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thông tin sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Tính đến thời điểm hiện tại trên Cổng thông tin hệ thống giám định bảo hiểm y tế, Sở Y tế đã phê duyệt, cấp phép thành công 53 đơn vị sử dụng hồ sơ sức khỏe chuyển dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định bảo hiểm y tế liên thông phục vụ Đề án 06, đã phát sinh 6.650 hồ sơ (1.763 hồ sơ giấy khám sức khỏe giấy phép lái xe, 4.846 hồ sơ Giấy chứng sinh, 41 hồ sơ Giấy chứng tử). 

Đến nay, 18/18 địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, VNPT Quảng Nam tiến hành đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin liên quan đến hệ thống quản lý giáo dục vnEdu trên địa bàn tỉnh để có cơ sở triển khai thực hiện mô hình số 31 “Triển khai hệ thống quản lý trường học” tại Kế hoạch số 7384/KH-UBND của UBND tỉnh. Công an tỉnh chủ trì tổ chức triển khai thí điểm mô hình số 16 “Triển khai thiết bị xác minh di động và đầu đọc Căn cước công dân gắn chip tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự” theo Kế hoạch số 7384/KH-UBND của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Tây Giang. Về triển khai các mô hình liên quan đến Camera AI theo Kế hoạch số 7384/KHUBND của UBND tỉnh đã được Viettel Chi nhánh tỉnh Quảng Nam báo cáo với Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh, xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để thí điểm triển khai các mô hình liên quan đến Camera AI trên nền tảng giải pháp hệ thống VMS Viettel tại tỉnh Quảng Nam. 

Tính đến hết ngày 20/5/2024 Công an tỉnh đã cấp hơn 1.457.518 thẻ căn cước công dân, hoàn thành chỉ tiêu 100% công dân đủ điều kiện cấp trên địa bàn được cấp; vượt chỉ tiêu được giao về tạo lập, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Thường xuyên duy trì, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; phối 5 hợp với Cảng hàng không Chu Lai duy trì thực hiện sử dụng định danh điện tử mức 2 (VNeID) thay thế giấy tờ cá nhân khi đi tàu bay. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 252/STTTT-CNTT&BCVT ngày 18/3/2024 hướng dẫn đồng bộ tài khoản trên Cổng DVC quốc gia với tài khoản định danh điện tử (VNeID), tạo thuận lợi cho công dân/ tổ chức khi thực hiện các TTHC trên Cổng DVC, đồng thời đồng nhất kho dữ liệu giấy tờ, kết quả TTHC được số hóa, tái sử dụng. 

Đã triển khai ứng dụng chứng thư số, chữ ký số đến 100% cơ quan nhà nước của tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đến thời điểm hiện tại đã cấp được 4.799 chứng thư số, chữ ký số cho tổ chức và cá nhân, trong đó: 873 chứng thư số cho tổ chức; 3.926 chữ ký số cho cá nhân, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin mạng trong gửi, nhận thông điệp điện tử, văn bản điện tử và chứng thực điện tử. Các cơ quan, đơn vị đã ứng dụng hiệu quả chữ ký số được cấp, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết của cơ quan trong việc bảo đảm xác thực và bảo mật thông tin, 100% văn bản điện tử gửi đi được thực hiện ký số, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tiết kiệm chi phí, tạo được môi trường làm việc hiện đại, góp phần tích cực trong việc cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý điều hành công việc. 

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 368/STTTTCNTT&BCVT ngày 17/4/2024 về hướng dẫn kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng LGSP của tỉnh, trong đó có hướng dẫn cụ thể để các ngành, địa phương thực hiện kết nối với các dịch vụ SSO, LGSP của tỉnh; đến nay tỉnh đã hoàn thành việc triển khai mô hình số 25 “Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh” tại Kế hoạch số 7384/KH-UBND của UBND tỉnh. Tính đến ngày 15/5/2024, số liệu lượt tải cài đặt Smart Quảng Nam tổng cộng 54.156 lượt, Ứng dụng egov Quảng Nam: tổng số lượt cài đặt ứng dụng 3.954 lượt cài đặt.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...