Hỏi- đáp chế độ, chính sách BHXH

Hỏi: Tôi sinh ngày 26/8/1966, giới tính nam. Tôi đã đóng 18 năm 5 tháng BHXH bắt buộc và đóng tiếp 19 tháng BHXH tự nguyện. Nay tôi giám định sức khỏe thì được xác định là suy giảm đến 80% sức lao động. Vậy cho tôi hỏi tôi nên làm gì để hưởng trợ cấp xã hội khi chưa đủ tuổi? Theo tôi được biết thì không có quy định nào về "bắt buộc" và "tự nguyện" khi đã đóng đủ 20 năm? nếu không thì có văn bản nào để xác định không? Và cho tôi biết: Tôi phải làm gì để được hưởng trợ cấp xã hội khi đã suy giảm sức lao động đến 80%? Cảm ơn rất nhiều...!

Trả lời: 

Theo Quy định tại Điều 5, Nghị định số 134/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện: Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:
Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Điều 71 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, không bao gồm thời gian đã tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

2. Điều kiện hưởng lương hưu:

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian tính hưởng chế độ hưu trí từ đủ 20 năm trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này;

b) Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 và Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội;

Điều 55, Luật BHXH quy định về nghỉ hưu trước tuổi.

Như vậy, trường hợp của ông thời gian tham gia BHXH bắt buộc mới 18 năm 5 tháng (chưa đủ 20 năm tham gia BHXH bắt buộc) nên không đủ điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của nhà nước. Vì vậy ông có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH (cả BHXH bắt buộc lẫn BHXH tự nguyện) hoặc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện đến khi đủ tuổi để hưởng chế độ hưu trí.

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...