Hỏi-đáp chính sách Bảo hiểm xã hội

HỎI: Anh(chị) cho em hỏi là em vừa rồi phẫu thuật ruột thừa. Sau khi ra viện thì bác sĩ cấp giấy chỉ định nghỉ 9 ngày sau phẫu thuật(bảo hiểm chi trả lương). Sau khi hết lịch nghỉ em đi làm lại được 16 ngày thì em xin nghỉ việc tại công ty. Em có đặt câu hỏi với công ty thì họ nói nếu giờ em nghỉ em sẽ không được hưởng khoản bảo hiểm đó. Vậy anh(chị) cho em hỏi trong trường hợp này em có được chi trả khoản tiền đó hay không và nếu công ty cũ của em không giải quyết cho em thì em phải làm thế nào ạ?

Trả lời: 

* Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Luật BHXH 2014: Điều kiện hưởng chế độ ốm đau: Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

* Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật BHXH 2014 và Khoản 4  Điều 4 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: 

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm quy định:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

2. Trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động thì thời gian ốm đau, tai nạn trùng với thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương không được tính hưởng trợ cấp ốm đau; thời gian nghỉ việc do bị ốm đau, tai nạn ngoài thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương được tính hưởng chế độ ốm đau theo quy định.

      Trường hợp của Bạn, sau khi ra viện thì bác sĩ cấp giấy chỉ định nghỉ 9 ngày sau phẫu thuật ruột thừa, nếu thời gian nghỉ việc do bị ốm đau ngoài thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương và số ngày nghỉ ốm trong năm chưa vượt quá quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật BHXH nêu trên thì bạn được tính hưởng chế độ ốm đau theo quy định. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau gồm có: 

   - Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

   - Bản chính Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu 01B-HSB) do đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) lập

* Trường hợp Công ty (cũ) của bạn không lập hồ sơ thì bạn có thể kiến nghị lên Giám đốc Công ty, Công đoàn Công ty hoặc Công đoàn cấp trên để đề nghị giải quyết quyền lợi.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...