Mặt trận tỉnh Quảng Nam tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, vừa qua, tại xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức mít tinh “Tháng hành động vì môi trường” năm 2024 và phát động mô hình “Gia đình, cộng đồng dân cư chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp”.