Tam Kỳ: Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4

Sáng ngày 11/6, UBND thành phố Tam Kỳ - Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2024 cho 150 học viên.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Trong 4 ngày, từ ngày 11.6 - 14.6.2024 các học viên sẽ được truyền đạt 9 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới, quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên...

Lớp bồi dưỡng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những kiến thức về quốc phòng - an ninh để vận dụng vào thực tế công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh tại cơ sở, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quang Khải

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...