Triển khai công tác trực ban phòng, chống thiên tai năm 2024

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh vừa có công văn đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Sở, Ban, ngành chủ động triển khai công tác trực ban phòng, chống thiên tai năm 2024.