Đồng chí Lê Văn Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng nay 21/6, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X tổ chức kỳ họp thứ 23 xem xét một số nội dung quan trọng và thực hiện quy trình bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh chủ trì kỳ họp.