Tam Kỳ triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

UBND thành phố Tam Kỳ vừa ban hành công văn về việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố.

 

Theo đó, để triển khai thực hiện đạt kết quả chủ trương về thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, UBND thành phố đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai đến các địa phương về thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố;

Chỉ đạo, phân công công cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn xã, phường phối hợp với Công an xã, phường thực hiện Quy trình phối hợp số 2286/C06-TCKT và Sơ đồ quy trình triển khai thanh toán không dùng tiền mặt nêu trên đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác chuyển đổi số, bảo đảm số tiền chi trả đúng người hưởng, nhanh chóng và kịp thời; hoàn thành trước ngày 01/10/2024; 

Phân công cán bộ kiểm tra theo dõi, đôn đốc tiến độ, kết quả triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH trên địa bàn thành phố. Định kỳ trước 9 giờ hàng ngày cung cấp số liệu, kết quả triển khai thực hiện của ngày hôm trước về Công an thành phố, Công an tỉnh.

Công an thành phố - Cơ quan thường trực Tổ Công tác Đề án 06 thành phố: Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, các ngân hàng trên địa bàn thành phố, các địa phương theo dõi việc triển khai thực hiện Quy trình số 2286/C06-TCKT trên địa bàn thành phố; đề xuất kịp thời để giải quyết các khó khăn vướng phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo Công an các xã, phường phối hợp với viên chức BHXH đứng điểm các xã, phường và các đơn vị liên quan: Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy trình số 2286/C06-TCKT đảm bảo việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản được kịp thời, nhanh chóng, đúng đối tượng tránh phát sinh tiêu cực nhằm góp phần vào công tác phòng, chống tội phạm, hạn chế tình trạng trục lợi, tham nhũng. Rà soát, xác minh, cập nhật làm sạch dữ liệu đối với dữ liệu chưa trùng khớp, chưa đầy đủ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu bảo hiểm.

Bưu điện thành phố : Chỉ đạo nhân viên Bưu điện tại các điểm chi trả ở các xã, phường phối hợp với viên chức chức BHXH tỉnh và UBND các xã, phường tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng chưa có tài khoản mở tài khoản để được chi trả qua tài khoản không dùng tiền mặt. Tăng cường phối hợp với BHXH tỉnh thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH.

Đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố: Có phương án hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng. Chủ động phối hợp với BHXH tỉnh, UBND các xã, phường để hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện đối với nhiệm vụ này.

Các phòng, ban, đơn vị liên quan thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về Quy trình Phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đăng ký tạo lập tài khoản an sinh…

UBND các xã, phường: Chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06 tại địa phương phối hợp với các ngân hàng để khảo sát, xác minh thông tin, tuyên truyền về việc chi trả qua tài khoản không dùng tiền mặt dựa trên Cơ sở dữ liệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng được Cục Cảnh sát Quản lý về trật tự xã hội chuyển cho lực lượng Công an cấp xã trên Phân hệ DC01 mở rộng – Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức tuyên truyền, thu thập thông tin hồ sơ mở tài khoản cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền; thường xuyên rà soát tình hình biến động các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo thực hiện đúng, đủ theo quy định;

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đăng ký tạo lập tài khoản an sinh; thực hiện chi trả qua tài khoản không dùng tiền mặt đảm bảo thuận lợi, minh bạch. 

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...