Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp, làm việc với Đoàn nhà đầu tư tỉnh Jeollanam-do, Hàn Quốc

Sáng nay 27/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn nhà đầu tư của tỉnh Jeollanam-do, Hàn Quốc do Giáo sư Lee Sang Keun – Ban Điều hành trường Đại học Dongshin làm trưởng đoàn, đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, thúc đẩy đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp Hàn Quốc.