Tổ chức tuần du lịch trải nghiệm Bãi Sậy Sông Đầm - Địa đạo Kỳ Anh năm 2024

Từ ngày 06 đến 12/7/2024, UBND xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ tổ chức các hoạt động đón khách tham quan, trải nghiệm tại di tích lịch sử Bãi Sậy Sông Đầm và Địa đạo Kỳ Anh.