📹Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ

Sáng 8/7, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

[VIDEO] Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ

 

Trong những năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và kịp thời cụ thể hóa Nghị định số 21 của Chính phủ về KVPT bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đạt được những kết quả quan trọng. Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống của nhân dân được cải thiện; hệ thống chính trị tiếp tục được cũng cố, kiện toàn; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Nhiệm vụ xây dựng tỉnh thành KVPT vững chắc đạt được những kết quả tích cực; LLVT tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định chính tri, trật tự an toàn xã hội dựng trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên đảm bảo số lượng, chất lượng với khoảng 170.900 quân nhân dự bị. Toàn tỉnh tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, đạt 1,24% dân số. Chất lượng các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ ngày càng được nâng lên. Từ năm 2019 đến nay đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 8.800 cán bộ, CCVCNLĐ, 228 chức sắc, tôn giáo; phổ cập kiến thức quốc phòng và an ninh cho 357.000 học sinh, sinh viên.