Kiểm tra CCHC&CĐS tại huyện Phú Ninh

Sáng ngày 10/7, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh do Phó Giám đốc Sở TT&TT Phạm Thị Ngọc Quyên làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại huyện Phú Ninh.

Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh

Theo báo cáo của huyện, trong thời gian qua, công tác CCHC và CĐS trên địa bàn Phú Ninh được thực hiện nghiêm túc, có những chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả nhất định.  Chỉ số CCHC của huyện năm 2023 xếp vị thứ 4/18 huyện, thị xã, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2022. Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đứng vị trí thứ 3/18 huyện, thị xã, thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) thuộc nhóm tốt, xếp vị thứ 8/18 huyện, thị xã, thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2024 hoàn thành trên 60% nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch CCHC.

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa và qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử; hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn. Đối với các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã: Năm 2023, tổng hồ sơ tiếp nhận là 10.385, trong 6 tháng đầu năm 2024 tổng hồ sơ tiếp nhận là 3.458.  Đối với Chi nhánh VPĐK đất đai Phú Ninh: Năm 2023 tổng hồ sơ tiếp nhận: 3.793 và trông 6 tháng đầu năm 2024 tổng hồ sơ tiếp nhận là 1.871.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã chuyển giao 214 TTHC cho nhân viên Bưu điện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa huyện. Đã bố trí 01 nhân viên bưu điện thay thế cho 09 công chức tại Bộ phận Một cửa huyện.

Đến nay hầu hết các đơn vị, địa phương ở Phú Ninh đều có hệ thống mạng nội bộ, kết nối Internet băng thông rộng, 100% xã đã có cáp quang đến trung tâm xã.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai các TTHC bằng bảng giấy và bảng mã QR. 

Phú Ninh đã hoàn thành việc đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông  (IP) cho 11/11 xã trên địa bàn huyện.

Huyện cũng đã thành lập 51 tổ công nghệ số cộng đồng. Tổ chức 11 lớp tập huấn chuyển đổi số cho Tổ công nghệ số cộng đồng. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu, ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số huyện Phú Ninh năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức các Phòng, ban thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn và 248 thành viên tổ CNCĐ các thôn, khối phố trên địa bàn huyện…

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong công tác thực hiện CCHC&CĐS trên địa bàn Phú Ninh, đồng thời cùng nhau bàn bạc để đưa ra giải pháp khắc phục.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...