Tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2022

UBND huyện Quế Sơn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2022.

Quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.

Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi đối với dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Bình Ninh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2052/QĐ-UBND thống nhất áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc và phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phòng phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm

UBND ban hành quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phòng phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm.

Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

UBND tỉnh ban hành quyết định số 1958/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Mời chào giá hệ thống khí oxy trung tâm Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam

Sở Y tế vừa có thông báo về việc mời chào giá hệ thống khí oxy trung tâm Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1743/QĐ-UBND, ngày 29/6/2022 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy năm 2022 của Trường Cao đẳng Quảng Nam.

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1726/QĐ-UBND, ngày 28/6/2022 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai tại tỉnh Quảng Nam.

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1526/QĐ-UBND, ngày 03/6/2022 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành.

Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND tỉnh có Quyết định 1436/QĐ-UBND, ngày 26/5/2022 phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020 (Hạng mục: Chòi quan sát lửa rừng).