Thông báo tiếp nhận hồ sơ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

Sở KH&ĐT Quảng Nam vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty Cổ phần Chiếu sáng và Xây dựng đô thị Quảng Nam đề xuất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng; đồng thời tiếp tục mời các nhà đầu tư khác quan tâm tới dự án này.

Điện Bàn tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm VLXD thông thường

UBND thị xã Điện Bàn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ DB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Duy Xuyên

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Duy Xuyên thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ DX70 núi Mỏ Diều, thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên.

Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Giang

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang thông báo danh sách tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất sét gạch, ngói tại các điểm mỏ: NG-BS08, NG-BS10, NG-BS11 và NG-BS14 tại thôn Pà Dấu 1, 2, thôn Thạnh Mỹ 3, thị trấn Thạnh Mỹ và cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ NG-BS15 thôn Cà Lai, xã Cà Dy huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, như sau:

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Phước Sơn thông báo tổ chức đấu giá nhận quyền khai thác khoáng sản đối với loại khoáng sản đất san lấp, cát xây dựng với các thông tin như sau:

Tiên Phước tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng và đất san lấp

UBND huyện Tiên Phước vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng và đất san lấp trên địa bàn huyện Tiên Phước năm 2023.

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD tại huyện Bắc Trà My

Hội đồng Đấu giá khai thác khoảng sản huyện Bắc Trà My vừa có thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ BTM -BS01 khu vực Lũng Lô thuộc thôn 1, xã Trà Đốc và thôn Long Sơn, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My.

Phê duyệt lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế công lập

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ký Quyết định số 3157/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh năm 2022 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh (đợt 2).