Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 69/QĐ-UBND, ngày 10/1/2022 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác do Ban Quản lý dự án trồng rừng huyện Thăng Bình thực hiện.

Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Ngày 28/9, UBND tỉnh có Quyết định 21/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh vừa có Công văn 6488/UBND, ngày 23/9/2021 về tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Huyện Bắc Trà My thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt I - năm 2021 (lần 2)

Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Bắc Trà My thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt I - năm 2021 đối với các khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam với các thông tin sau:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2418/QĐ-UBND, ngày 24/8/2021 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang thực hiện trong năm 2021.

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2353/QĐ-UBND, ngày 17/8/2021 phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành.

Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

Ngày 9/8, đồng chí Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định 5112/UBND-NC về tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt I huyện Bắc Trà My năm 2021

Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Bắc Trà My thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt I - năm 2021 đối với các khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam với các thông tin sau:

Lựa chọn nhà thầu công trình Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa

UBND tỉnh ban hành Quyết định 1772/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà.

Lựa chọn nhà thầu công trình Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1794/QĐ-UBND, ngày 30/6/2021 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh.