Thông báo một số nội dung liên quan đến phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 06 điểm mỏ trên địa bàn huyện Tây Giang

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Tây Giang thông báo một số nội dung liên quan đến phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại 06 điểm mỏ trên địa bàn huyện Tây Giang.

Cấm tham gia hoạt động đấu thầu thời hạn 05 năm đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Trọng Trí

Ngày 10/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1412/QĐ-UBND cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Trọng Trí- Mã số doanh nghiệp: 4001107842; địa chỉ trụ sở chính: số 07 Trần Phú, Khối phố 4, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu các hạng mục thuộc gói thầu Thi công xây dựng công trình Vườn Quốc gia Sông Thanh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1410/QĐ-UBND và Quyết định 1411/QĐ-UBND không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Xây dựng Nhà vườn ươm và hệ thống đường nội bộ trong sân vườn ươm tại Vườn Quốc gia Sông Thanh và Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Vườn Quốc gia Sông Thanh; hạng mục: Các trạm quản lý bảo vệ rừng và đường tuần tra rừng kết hợp với du lịch sinh thái.

Nam Giang đấu thầu gói thầu: Thực hiện sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn huyện

UBND huyện Nam Giang vừa ban hành Quyết định 1786/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Thực hiện sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn huyện.

Sửa quy định đấu giá trực tuyến

Chính phủ ban hành Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Tiên Phước

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Tiên Phước tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đất san lấp tại 05 điểm Mỏ được phê duyệt tại Quyết định số 376/QĐ- HĐĐGQKTKS ngày 14/02/2023, kết quả tổ chức đấu giá như sau:

Thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư dự án Lò giết mổ tập trung xã Quế Xuân 2

Sở KH&ĐT Quảng Nam vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư dự án Lò giết mổ tập trung xã Quế Xuân 2.

Đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Đại Lộc

UBND huyện Đại Lộc vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Đại Lộc năm 2023.

Tây Giang: Hoãn phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại 06 điểm mỏ trên địa bàn huyện

Hội đồng đấu giá khai thác khoáng sản huyện Tây Giang thông báo hoãn phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại 06 điểm mỏ trên địa bàn huyện Tây Giang.

Điều chỉnh Thông báo số 05/TB-TNMT ngày 12/5/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước ban hành thông báo điều chỉnh một số thông tin tại Thông báo số 05/TB-TNMT ngày 12/5/2023. Cụ thể: