Danh sách các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh

UBND huyện Phú Ninh thông báo danh sách các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 02 điểm mỏ PN31 Rừng Miếu, thôn Lâm Môn, xã Tam Vinh và PN-10 đồi Thọ Đức, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh. Cụ thể như sau:

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Tây Giang

UBND huyện Tây Giang phối hợp với Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá, cát xây dựng trên địa bàn huyện.

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Phú Ninh

UBND huyện Phú Ninh phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Hoà Thuận tổ chức đấu giá nhận quyền khai thác khoáng sản đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ PN31 tại Rừng Miếu, thôn Lâm Môn, xã Tam Vinh và PN-10 tại đồi Thọ Đức, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau:

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quế Sơn

UBND huyện Quế Sơn phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Hoà Thuận thông báo tổ chức đấu giá nhận quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp, xây dựng công trình trên địa bàn huyện Quế Sơn (danh mục: 4 dự án đầu tư) với các nội dung sau:

Đấu giá quyền khai thác đối với 22 danh mục dự án đầu tư khai thác khoáng sản

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản và giá khởi điểm đối với 22 danh mục dự án đầu tư khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện, thị xã: Quế Sơn, Đại Lộc, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn, Tây Giang, Điện Bàn.

Tây Giang tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Phòng Tài nguyên môi trường huyện Tây Giang vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Đại Lộc, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước, Điện Bàn

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 749/QĐ-STNMT phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và giá khởi điểm đối với các khu vực khoáng sản trên địa bàn các huyện, thị xã: Đại Lộc, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước, Điện Bàn.

Thông tin khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Hố Thác, Quế Long, Quế Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có thông báo thông tin về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực Hố Thác, xã Quế Long, huyện Quế Sơn.

Thông báo một số nội dung liên quan đến phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 06 điểm mỏ trên địa bàn huyện Tây Giang

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Tây Giang thông báo một số nội dung liên quan đến phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại 06 điểm mỏ trên địa bàn huyện Tây Giang.

Cấm tham gia hoạt động đấu thầu thời hạn 05 năm đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Trọng Trí

Ngày 10/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1412/QĐ-UBND cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Trọng Trí- Mã số doanh nghiệp: 4001107842; địa chỉ trụ sở chính: số 07 Trần Phú, Khối phố 4, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Dữ liệu đang được cập nhật...