Các khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ban hành quy định về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND quy định về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

UBND tỉnh có Quyết định số 2625/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Ngày 20/9, UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các Sở, ban, ngành và Hội, đoàn thể, các địa phương tích cực hưởng ứng và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 với các nội dung sau:

8 tháng đầu năm, xử phạt vi phạm hành chính 163 vụ về môi trường với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng

Theo báo cáo phòng Cảnh sát Môi trường tỉnh Quảng Nam, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản 165 17 vụ, tăng 84 vụ so với cùng kỳ năm trước, xử phạt vi phạm hành chính 163 vụ với tổng số tiền xử phạt hơn 3,5 tỷ đồng.

Đề xuất chính sách hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý tại dự thảo Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn, trong đó đề xuất chính sách hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình.

Đề xuất quy định tiêu chí môi trường đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh.

Triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/8, UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các Sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thu gom và xử lý chất thải rắn trôi nổi, bảo vệ môi trường vùng biển ven bờ

Sở TN&MT vừa ban hành Công văn đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động vùng bờ.

Hỗ trợ đầu tư một số mô hình cấp nước sạch

Theo quy định tại Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình sẽ hỗ trợ đầu tư một số mô hình cấp nước sạch tại các vùng đặc thù, vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước.