Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

Thông tư 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế vừa được Bộ Y tế ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/1/2022.

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT về Thông tư Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1662/QĐ-TTg ngày 4/10/2021 về phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030".

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6546/UBND-KTN ngày 23/9/2021 thống nhất triển khai các nội dung về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có Công văn gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.

Đánh giá kết quả thực hiện đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam từ năm 2012 đến năm 2020

UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết Đề án quản lý chất thải rắn (CTR) nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và đẩy mạnh thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hướng dẫn phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực phong tỏa

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2409/QĐ-UBND, ngày 23/8/2021 về ban hành hướng dẫn về việc quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hướng dẫn phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực phong tỏa.

Hướng dẫn phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành hướng dẫn quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong đó, hướng dẫn phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hướng dẫn quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hướng dẫn về việc quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ký quyết định ban hành tại quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 23/8/2021.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.