Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có Công văn gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.

Đánh giá kết quả thực hiện đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam từ năm 2012 đến năm 2020

UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết Đề án quản lý chất thải rắn (CTR) nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và đẩy mạnh thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hướng dẫn phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực phong tỏa

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2409/QĐ-UBND, ngày 23/8/2021 về ban hành hướng dẫn về việc quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hướng dẫn phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực phong tỏa.

Hướng dẫn phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành hướng dẫn quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong đó, hướng dẫn phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hướng dẫn quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hướng dẫn về việc quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ký quyết định ban hành tại quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 23/8/2021.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

Tình hình thực hiện quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Tại cuộc họp với UBND tỉnh vào sáng ngày 17/8, Chi cục Bảo vệ môi trường đã báo cáo một số kết quả thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Rà soát các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến về việc rà soát các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Tăng cường xử lý chất thải, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây có Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19.

Ban hành kế hoạch phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025

Ngày 10/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 5177/KH-UBND phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025.