Rà soát các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến về việc rà soát các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Tăng cường xử lý chất thải, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây có Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19.

Ban hành kế hoạch phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025

Ngày 10/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 5177/KH-UBND phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025.

Đến 2025, thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh

Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam đã được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký phê duyệt tại Quyết định 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021.

Quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TU được ban hành, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã sớm tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TƯ. UBND tỉnh xây dựng và ban hành Quyết định số 2917/QĐ-UBND, ngày 14/8/2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Từ ngày 10/07/2021, Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ban hành ngày 24/5/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực.

Phát động cuộc thi Sáng tác Ca khúc về Môi trường Việt Nam

Ban Tổ chức Hoa Hậu Môi Trường Việt Nam vừa chính thức phát động Cuộc thi Sáng tác Ca khúc chủ đề về Môi trường Việt Nam.

Ban hành kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2030.

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh

Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh.

Thống nhất xây dựng và triển khai Đề án Quản lý rác thải bền vững khu vực bờ biển và đảo đến năm 2025

Đó là một trong những nội dung kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo Đề án Quản lý rác thải bền vững khu vực bờ biển và đảo tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.