Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

UBND tỉnh ban hành công văn 3059 yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn số 2553/BTNMT-TNN ngày 13/5/2022 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Chỉ một Trái đất”

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn số 2442 ngày 10/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành công văn 1021 ngày 10/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định), Nghị định gồm 13 Chương và 169 Điều.

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND các địa phương chỉ đạo và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022

UBND tỉnh ban hành công văn 2773 ngày 5/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022.

Tổ chức Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI

Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định số 720/QĐ-BTNMT về việc tổ chức Giải thưởng Báo chí TN&MT lần thứ VI.

Đề xuất điều chỉnh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với khai thác khoáng sản, thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP.