UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”

Kế hoạch 2363/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được UBND tỉnh ban hành.

Ra mắt nhiều mô hình chống rác thải nhựa, phân loại rác, bảo vệ môi trường

Trong tháng 4/2021, nhiều cơ sở Hội đã tổ chức ra mắt các mô hình ý nghĩa, thiết thực nhằm bảo vệ môi trường như mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm” của xã Bình Phục; mô hình “đi chợ bằng giỏ nhựa” của xã Bình Dương; phát động và cấp phát sọt rác để phân loại rác dễ phân huỷ và rác tái chế tại xã Bình Minh…

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính vừa được UBND tỉnh ban hành.

Quảng Nam công bố kết quả quan trắc môi trường tỉnh năm 2020

Sở TN&MT vừa tổ chức hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2020. Tham dự hội nghị đại diện các sở, ngành liên quan và phòng Tài nguyên môi trường các huyện, thị xã, thành phố tham.

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội

Môi trường là không gian, nơi ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, cung cấp tài nguyên thiên nhiên phục vụ cuộc sống của con người. Chính vì sự quan trọng đó vấn đề sống còn của toàn nhân loại, nên cần có các biện pháp bảo vệ môi trường để duy trì sự sống của chúng ta.

Quy hoạch tổng mặt bằng dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam

Quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/500) dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam tại thôn Hòa An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 897/QĐ-UBND.

Ra quân dọn vệ sinh tại Chợ và Biển Bàn Than, xã Tam Hải

Vừa qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Huyện đoàn Núi Thành ra quân dọn vệ sinh tại Chợ và Biển Bàn Than, xã Tam Hải.

Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 6/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1604/BTNMT -TNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP.

Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025".

Phê duyệt Đề án trồng 1 tỷ cây xanh

Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.