Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Tam Kỳ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2022 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

UBND thành phố Tam Kỳ vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 13/4, Chính phủ ký ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tam Kỳ: Triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường trong chăn nuôi

UBND thành phố Tam Kỳ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường trong chăn nuôi đợt 1 năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Các nhóm đối tượng phải thực hiện ký Quỹ Bảo vệ môi trường

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020, trong nghị định này có quy định 3 nhóm đối tượng phải thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường là: khai thác khoáng sản, chôn lấp chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Công bố 09 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 1/4, UBND tỉnh ký quyết định 883/QĐ-UBND công bố 09 thủ tục hành chính mới ban hành, 02 thủ tục hành chính thay thế, 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Triển khai Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tổ chức Lễ ra mắt Nhóm công tác triển khai Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa (NPAP).

Triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành công văn triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành công văn về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.

Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng thông điệp, chủ đề ngày nước thế giới

Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng thông điệp, chủ đề ngày nước thế giới, ngày khí tượng thế giới, chiến dịch giờ trái đất năm 2022