Tam Kỳ quyết liệt triển khai ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch Covid-19

Chiều ngày 16/9, UBND TP.Tam Kỳ và Sở TT&TT cùng nhau bàn bạc đưa ra phương hướng ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong thời gian tới.

Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Tây Giang

Ngày 16/9, UBND huyện Tây Giang ban hành Kế hoạch 99/KH-UBND về truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Tây Giang giai đoạn 2021 – 2025.

Triển khai cài đặt và đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh

Ngày 14/9, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN có Công văn 205/BCHPCTT&TKCN yêu cầu cài đặt sử dụng và đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh.

Ban hành Chương trình chuyển đổi số của Cục Thông tin cơ sở giai đoạn 2021 – 2025

Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định 1391/QĐ-BTTTT, ngày 8/9/2021 về ban hành Chương trình chuyển đổi số của Cục Thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025.

Hiệp Đức triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số

UBND huyện Hiệp Đức vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2021.

Thành lập ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Chương trình chuyển đổi số cơ quan Liên minh Hợp tác xã

Liên minh hợp tác xã (HTX) vừa ban hành Quyết định 31/QĐ-LMHTX, ngày 7/9/2021 về thành lập ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình chuyển đổi số cơ quan Liên minh HTX và các HTX trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường triển khai chuyển đổi số cấp xã

Thực hiện Kế hoạch số 2004/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thí điểm chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Sở Thông tin và Truyền thông đã tăng cường triển khai chuyển đổi số cấp xã.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống CNTT, Internet của các cơ quan nhà nước

Ngày 25/8, Sở TT&TT ban hành Kế hoạch 988/KH-STTTT về tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc trực tuyến về dự án Trung tâm phần mềm chuyển đổi số và đô thị phụ trợ Tam Kỳ

Ngày 24/8, UBND tỉnh ban hành Thông báo 366/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo Công ty Cổ phần FPT về dự án Trung tâm phần mềm chuyển đổi số và đô thị phụ trợ Tam Kỳ.

Thống nhất chủ trương triển khai Hệ thống Trung tâm điều hành giáo dục thông minh - IOC Edu Sở GDĐT tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn 5497/UBND-KGVX, ngày 20/8/2021 về thống nhất chủ trương triển khai Hệ thống Trung tâm điều hành giáo dục thông minh - IOC Edu Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam.