Chuyển đổi số trong xã hội là gì?

Chuyển đổi số trong xã hội nhằm hình thành xã hội số. Xã hội số, xét theo nghĩa rộng, là bao trùm lên mọi hoạt động của con người. Động lực chính của xã hội số là công nghệ số, dựa trên sự tăng trưởng thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng, làm thay đổi mọi khía cạnh của tổ chức xã hội, từ chính phủ, kinh tế cho tới người dân. Xã hội số, xét theo nghĩa hẹp, gồm công dân số và văn hóa số. Theo nghĩa này, xã hội số, cùng với chính phủ số và kinh tế số tạo thành ba trụ cột của một quốc gia số. Trong các phần tiếp theo, xã hội số được nhắc đến theo nghĩa hẹp.

Hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Vừa qua, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đề án xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban quyết định phê duyệt Đề án xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương (DTI).

Thành lập Tổ công tác triển khai chương trình Chuyển đổi số ngành du lịch

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác triển khai chương trình Chuyển đổi số ngành du lịch tỉnh Quảng Nam.

Thông báo kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp về hướng dẫn triển khai chuyển đổi số

Văn phòng UBND tỉnh vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến với Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành, địa phương về hướng dẫn triển khai chuyển đổi số.

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai chuyển đổi số

Vừa qua, UBND tỉnh phối hợp với Cục Tin học hóa tổ chức hội nghị trực tuyến với các sở, ngành, địa phương để hướng dẫn triển khai chuyển đổi số. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị.

Hội thảo “Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

Vừa qua, Sở Y tế phối hợp với Viettel Quảng Nam tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Tham dự có đồng chí Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở TT&TT; các đồng chí là lãnh đạo Sở Y tế; lãnh đạo Viettel Quảng Nam và đại diện các Trung tâm Y tế 18 huyện, thị xã, thành phố.

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh vừa quyết định số 574/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam.

Nhanh chóng chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực quan trọng

Vừa qua, đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần VNG - Bộ phận Zalo chuyển đổi số về hỗ trợ, hợp tác chuyển đổi số trong một số lĩnh vực.