Bản tin cải cách hành chính- chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam số 1, tháng 5

Bản tin cải cách hành chính- chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam số 1, tháng 5 với chủ đề chính: "Sổ sức khỏe điện tử"

Thực trạng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Đến nay, chuyển đổi số đã trở thành một thực tế bắt buộc các doanh nghiệp phải tham gia để có thể phát triển và tránh tụt hậu. Điều này có thể thấy thông qua thực tế ngày càng có nhiều doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số và coi trọng giá trị của của dữ liệu doanh nghiệp.

Bốn hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số

Trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Báo cáo thường niên chuyển đổi số 2021: Rào cản và nhu cầu chuyển đổi số đã được công bố ngày 22/12/2021 bởi Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ kế hoạch và Đầu tư). Qua kết quả khảo sát cũng như qua phỏng vấn chuyên sâu khi xây dựng Lộ trình chuyển đổi số cho một số doanh nghiệp Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận diện có 04 hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

Chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chuyển đổi số mang lại cơ hội kinh doanh mới. Mỗi người dân có thể thành một doanh nghiệp, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, các sàn thương mại điện tử.

5 bước cơ bản để chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Các bước khuyến nghị sau có thể là gợi ý cho một lộ trình chung cơ bản mà doanh nghiệp bắt đầu chuyển đổi số có thể tham khảo.

Hỗ trợ 30.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số

Bộ Thông tin và truyền thông cho biết trong năm 2022 sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình hỗ trợ 30.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số.

Mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành 6 cấp độ

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.