Thúc đẩy việc giao doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện một số công việc tại bộ phận một cửa

Sáng 22/4, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phạm Anh Tuấn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến thúc đẩy việc giao doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện một số công việc theo Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của quốc gia và của nền kinh tế số

Ngày 30/5/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 654/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 với mục tiêu phát triển bưu chính thành một trong các hạ tầng quan trọng, thiết yếu của quốc gia.

4 xu hướng chính trong chuyển đổi số du lịch

Sau những ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19, chuyển đổi số được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu để ngành du lịch phục hồi và phát triển bền vững trong tương lai.

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong Chuyển đổi số

Bộ Công Thương vừa có Quyết định ban hành Chương trình Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 nhằm đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử tại các đơn vị thuộc Bộ Công Thương trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Viettel sẽ hỗ trợ chuyển đổi số ngành kỹ thuật quân đội

Viettel sẽ phát triển hạ tầng số, các nền tảng số, ứng dụng số phục vụ chỉ huy, chỉ đạo, điều hành ngành kỹ thuật quân đội.

Chuyển đổi số - động lực để du lịch phát triển bền vững

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp, Tổng cục Du lịch, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức diễn đàn về “Chuyển đổi số: Động lực phát triển bền vững”.

Bản tin cải cách hành chính- chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam số 1, tháng 5

Bản tin cải cách hành chính- chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam số 1, tháng 5 với chủ đề chính: "Sổ sức khỏe điện tử"

Thực trạng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Đến nay, chuyển đổi số đã trở thành một thực tế bắt buộc các doanh nghiệp phải tham gia để có thể phát triển và tránh tụt hậu. Điều này có thể thấy thông qua thực tế ngày càng có nhiều doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số và coi trọng giá trị của của dữ liệu doanh nghiệp.

Bốn hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số

Trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Báo cáo thường niên chuyển đổi số 2021: Rào cản và nhu cầu chuyển đổi số đã được công bố ngày 22/12/2021 bởi Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ kế hoạch và Đầu tư). Qua kết quả khảo sát cũng như qua phỏng vấn chuyên sâu khi xây dựng Lộ trình chuyển đổi số cho một số doanh nghiệp Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận diện có 04 hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

Chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chuyển đổi số mang lại cơ hội kinh doanh mới. Mỗi người dân có thể thành một doanh nghiệp, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, các sàn thương mại điện tử.