5 bước cơ bản để chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Các bước khuyến nghị sau có thể là gợi ý cho một lộ trình chung cơ bản mà doanh nghiệp bắt đầu chuyển đổi số có thể tham khảo.

Hỗ trợ 30.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số

Bộ Thông tin và truyền thông cho biết trong năm 2022 sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình hỗ trợ 30.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số.

Mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành 6 cấp độ

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.