Hỗ trợ đào tạo nghề cho người bị ảnh hưởng chất độc da cam, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành công văn 2952 về việc hỗ trợ đào tạo nghề cho người bị ảnh hưởng chất độc da cam, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Quế Sơn

UBND tỉnh ký quyết định tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Quế Sơn, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Triển khai Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam”

UBND tỉnh ban hành công văn 660 phối hợp triển khai Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” do USAID tài trợ

Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam

UBND tỉnh có công văn thống nhất chủ trương cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký kết Biên bản ghi nhớ với CCIHP về việc thực hiện dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” (Dự án Hòa nhập) tại tỉnh Quảng Nam.

Tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8

Hướng tới kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2022) Hội Nạn nhân CĐDC/DIOXIN Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8.

Tổ chức hoạt động nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4

UBND tỉnh ban hành công văn 2190 ngày 12/4/2022 về việc tổ chức hoạt động nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4.

Tăng cường thực hiện xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn 776 ngày 12/4/2022 về việc tăng cường thực hiện xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường các dịch vụ chăm sóc và trợ giúp xã hội cho người khuyết tật nặng

Dự án “Tăng cường các dịch vụ chăm sóc và trợ giúp xã hội cho người khuyết tật nặng” do Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD), tổ chức Catholic Relief Service (CRS) và Sở Y tế vừa chính thức khởi động.

Tổ chức ChildCare Vietnam tài trợ hơn 1,6 tỷ đồng chăm sóc trẻ khuyết tật ở Phú Ninh

Dự án chăm sóc trẻ khuyết tật huyện Phú Ninh do Tổ chức ChildCare Vietnam tài trợ đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thông báo đăng ký thi đua và hình thức đề nghị khen thưởng năm 2022

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vừa có thông báo đăng ký thi đua và hình thức đề nghị khen thưởng năm 2022.