Phê duyệt nội dung kêu gọi đầu tư dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình

UBND tỉnh vừa ký quyết định 1181 phê duyệt nội dung kêu gọi đầu tư dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình, huyện Phú Ninh.

Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 4/2022

UBND tỉnh ký quyết định 948/QĐ-UBND ngày 8/4/2022 phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 4/2022.

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn

UBND tỉnh vừa ký quyết định 783 ngày 25/3/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn.

Quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương, gồm: Dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam; Dự án Cầu Phong Thử trên tuyến ĐT609 (nâng cấp, mở rộng).

Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 3/2022

UBND tỉnh vừa ký quyết định 674 ngày 15/3/2022 phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 3/2022.

Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 2/2022

UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2022 với 05 dự án đầu tư.

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường bao từ ngõ 3 Già Bang, thị trấn Tân Bình đến Trung tâm xã Quế Lưu

UBND tỉnh vừa ký quyết định 376 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường bao từ ngõ 3 Già Bang, thị trấn Tân Bình đến Trung tâm xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức.

Đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 04 về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương

Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 05/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn

UBND tỉnh vừa có Quyết định 3968/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn.