Thông báo mời gọi đầu tư dự án về xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm

Sở KH&ĐT Quảng Nam có thông báo mời gọi đầu tư về dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm thuộc xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Dự án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3535 Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Quảng Nam.

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3447/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng).

Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 7/2022

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 30/11/2022, phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 7/2022.

Đầu tư 20 tỷ đồng thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú Phước Sơn

UBND tỉnh có Quyết định số 2943 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú Phước Sơn, huyện Phước Sơn.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hệ thống tiếp công dân trực tuyến

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 108/QĐ-VPUBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hệ thống tiếp công dân trực tuyến.

Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 6/2022.

Ngày 24/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2847 Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 6/2022.