KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI TÂN

1. Tên dự án: KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI TÂN

NHÀ MÁY VÁN SÀN GỖ, TRE MDF PHỦ MELANINE

1. Tên dự án: NHÀ MÁY VÁN SÀN GỖ, TRE MDF PHỦ MELANINE

DỰ ÁN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MIỀN TRUNG

1. Tên dự án: DỰ ÁN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MIỀN TRUNG

Công bố thông tin về Dự án Phát triển các thành phố loại 2 - Tiểu dự án Phát triển thành phố Tam Kỳ

Ban QLDA tỉnh Quảng Nam tiếp tục công bố thông tin về dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăklak – Tiểu dự án phát triển thành phố Tam Kỳ do ADB tài trợ:

Tiếp tục công bố thông tin về Dự án Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk

Dự án Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk - Tiểu dự án Phát triển thành phố Tam Kỳ do ADB tài trợ

Công bố thông tin về Dự án Phát triển các thành phố loại 2 tai Quảng Nam, Hà Tĩnh và ĐăkLăk – Tiểu dự án Phát triển thành phố Tam Kỳ do ADB tài trợ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Quảng Nam công bố công khai các thông tin về dự án Phát triển các thành phố loại 2 tai Quảng Nam, Hà Tĩnh và ĐăkLăk – Tiểu dự án Phát triển thành phố Tam Kỳ do ADB tài trợ như sau: