Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Tam Trà - Trà Kót.

UBND tỉnh có quyết định số 1957/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường Tam Trà - Trà Kót (ĐT.617 đi Quốc lộ 40B) tại huyện Núi Thành và huyện Bắc Trà My.

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1704/QĐ-UBND, ngày 24/6/2022 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.

Phê duyệt nội dung kêu gọi đầu tư dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình

UBND tỉnh vừa ký quyết định 1181 phê duyệt nội dung kêu gọi đầu tư dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình, huyện Phú Ninh.

Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 4/2022

UBND tỉnh ký quyết định 948/QĐ-UBND ngày 8/4/2022 phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 4/2022.

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn

UBND tỉnh vừa ký quyết định 783 ngày 25/3/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn.

Quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương, gồm: Dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam; Dự án Cầu Phong Thử trên tuyến ĐT609 (nâng cấp, mở rộng).

Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 3/2022

UBND tỉnh vừa ký quyết định 674 ngày 15/3/2022 phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 3/2022.

Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 2/2022

UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2022 với 05 dự án đầu tư.

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường bao từ ngõ 3 Già Bang, thị trấn Tân Bình đến Trung tâm xã Quế Lưu

UBND tỉnh vừa ký quyết định 376 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường bao từ ngõ 3 Già Bang, thị trấn Tân Bình đến Trung tâm xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức.

Đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 04 về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương.
Dữ liệu đang được cập nhật...