Quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương, gồm: Dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam; Dự án Cầu Phong Thử trên tuyến ĐT609 (nâng cấp, mở rộng).

Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 3/2022

UBND tỉnh vừa ký quyết định 674 ngày 15/3/2022 phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 3/2022.

Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 2/2022

UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2022 với 05 dự án đầu tư.

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường bao từ ngõ 3 Già Bang, thị trấn Tân Bình đến Trung tâm xã Quế Lưu

UBND tỉnh vừa ký quyết định 376 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường bao từ ngõ 3 Già Bang, thị trấn Tân Bình đến Trung tâm xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức.

Đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 04 về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương

Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 05/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn

UBND tỉnh vừa có Quyết định 3968/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 79 về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định 3547/QĐ-UBND, ngày 3/12/2021 phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 3/2021.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Phòng phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3471/QĐ-UBND, ngày 26/11/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Phòng phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm.