Thông báo thể lệ Giải thưởng Báo chí Năm Du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”

Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Năm Du lịch quốc gia 2022 vừa ban hành Thông báo 37 ngày 16/3/2022 về thể lệ Giải thưởng Báo chí Năm Du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”.

Thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Năm Du lịch quốc gia 2022

Ngày 16/3, UBND tỉnh vừa có Quyết định 688/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Năm Du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”.

Tường thuật trực tiếp Chương trình Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

UBND tỉnh vừa có Công văn 1455/UBND-KGVX, ngày 15/3/2022 về chủ trương tường thuật trực tiếp Chương trình Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1482/KH-UBND tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022.

Thống nhất chủ trương chọn đơn vị phối hợp tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất – Quảng Nam 2022

UBND tỉnh có Thông báo 71/TB-UBND, ngày 11/3/2022 thống nhất chủ trương chọn đơn vị phối hợp tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất – Quảng Nam 2022.

Tổ chức Giải thưởng báo chí Năm Du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1423/KH-UBND, ngày 11/3/2022 về Tổ chức Giải thưởng báo chí Năm Du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”.

Tập trung tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch quốc gia- Quảng Nam 2022

Ngày 11/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn 410-CV-BTGTU đề nghị tập trung tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch quốc gia- Quảng Nam 2022.

Các sự kiện tổ chức Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022, có các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện này.

Quảng Nam chủ trì tổ chức 62 sự kiện, hoạt động đặc sắc trong Năm Du lịch quốc gia 2022

Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 có 192 sự kiện, hoạt động; trong đó có 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 62 sự kiện, hoạt động đặc sắc, hấp dẫn theo 06 chương trình diễn ra xuyên suốt năm 2022:

Năm du lịch quốc gia 2022 được khai mạc vào ngày 26/3

Tại cuộc họp Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, đồng chí Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất thời gian tổ chức Lễ khai mạc vào ngày 26/3/2022.
Dữ liệu đang được cập nhật...