Hội An​​​​​​​ tổ chức 21 hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022

Nhằm hưởng ứng Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia diễn ra vào tối ngày 26/3, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP.Hội An sẽ tổ chức 21 hoạt động với mục tiêu du lịch an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường và đáp ứng các tiêu chí của du lịch xanh.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022

UBND tỉnh vừa có Thông báo 65/TB-UBND, ngày 10/3/2022 về kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 để nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khai mạc và các hoạt động, sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Vận động, quảng bá thương hiệu tại các hoạt động, sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam năm 2022

UBND tỉnh vừa có Phương án 24/PA-BTC, ngày 1/3/2022 vận động, quảng bá thương hiệu tại các hoạt động, sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam năm 2022.

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác phối hợp tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022

Ngày 18/2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 19/KH-BTC về làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phối hợp tổ chức họp Ban Chỉ đạo và họp báo Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Dự kiến sẽ có các hoạt động nằm trong Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022

Trước, trong và sau Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 dự kiến sẽ có các hoạt động chính sau:

Năm Du lịch quốc gia Quảng Nam - 2022 sẽ khai mạc vào ngày 25/3

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 17/KH-BTC, ngày 16/2/2022 về tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia- Quảng Nam 2022.

Thành lập Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022

UBND tỉnh vừa ký quyết định 396 ngày 15/2/2022 về việc thành lập Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Thành lập các Tiểu Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022

Ban Tổ chức Năm du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 vừa ban hành Quyết định số 16/QĐ-BTC thành lập các Tiểu Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo 37/TB-UBND, ngày 14/2/2022 về kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan, đơn vị liên quan về chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022.
Dữ liệu đang được cập nhật...